ویزای توریستی کانادا برای خانواده به چه صورت است؟

 برای تعطیلات تصمیم گرفتید که به یک سفر خانوادگی بروید و مقصد مورد نظرتان هم کشور کانادا است. برای رفتن به این کشور تمامی اعضای خانواده شما نیاز به ویزا دارند.

 مراحل ویزای شما دقیقا همان مراحل ویزای توریستی می باشد. ویزای توریستی کانادا برای خانواده به این صورت است که تمام اعضای خانواده شما باید مدارک لازم در چک لیست و درخواست مربوط به ویزای توریستی را تکمیل و امضاء نمایند. در این جا باید به این مطلب اشاره کرد که فرم اطلاعات خانواده باید توسط هر یک از اعضای خانواده شما که بالای 18 سال سن دارد به صورت جداگانه تکمیل و امضا گردد.
 همچنین شما می توانید هزینه درخواست ویزا برای همه اعضای خانواده تان را به صورت یک جا پرداخت نمایید و این رسید پرداخت را به همراه تمام مدارک و درخواست های ویزای خود و اعضای خانواده تان با هم در یک پاکت نامه به سفارت ارسال نمایید. 
والدین یا سرپرستان می توانند به فرزندان در تکمیل فرم هایشان کمک نمایند و آن ها بایستی فرم درخواست ویزای هر کودکی که کمتر از 18 سال سن دارد را نیز امضا نمایند. 
 افسر ویزا، درخواست ویزای شما را بررسی خواهد کرد و سپس تصمیم می گیرد که آیا با درخواست ویزای شما موافقت کند یا خیر.  شما و اعضای خانواده تان باید به افسر مهاجرت اطمینان بدهید که به قوانین مهاجرت و پناهندگی کانادا آگاهی دارید و تنها برای یک دوره موقت در کانادا اقامت خواهید داشت. همچنین شما باید افسر مهاجرت را قانع کنید که  پس از پایان سفرتان، کشور کانادا را ترک می کنید. به او نشان دهید که شما و اعضای خانواده تان پول به اندازه کافی برای سفرتان در اختیار دارید و قصد کار یا تحصیل در این کشور را ندارید. یکی از موارد دیگر این است که هیچ یک از اعضای خانواده هیچ گونه پیشینه و سابقه جنایی ندارند و برای کشور کانادا خطر امنیتی محسوب نمی شوند. توجه کنید اگر افسر مهاجرت هر گونه مدرک یا سند اضافی برای تأیید پروسه ویزا از شما درخواست کند باید آن ها را فراهم کنید و به او ارائه دهید، به احتمال زیاد از شما خواسته می شود که همه اعضای خانواده ( به جز فرزندان زیر 14 سال )  آزمایشات لازم مانند بیومتریک و آزمایشات پزشکی را در مراکز معرفی شده سفارت نیز انجام دهید.
دو نوع هزینه را در طی پروسه درخواست ویزایتان باید پرداخت نمایید:
 
هزینه پروسه ویزا
هزینه بیومتریک
از جدول زیر می توانید برای محاسبه کلی هزینه های پرداختی کمک بگیرید (تمامی هزینه ها به دلار کانادا می باشد). پرداخت هزینه پروسه ویزا باید هم زمان با درخواست ویزای شما باشد. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده شما مجبور به انجام و ارائه اطلاعات بیومتریک شد، بهتر است که هزینه بیومتریک را همان موقع پرداخت کنید تا تأخیر در روند پرونده شما بوجود نیاید. فراموش نکنید که این پرداخت ها غیر قابل بازگشت می باشند یعنی زمانی که با درخواست ویزای شما موافقت نشود هزینه پروسه ویزای به شما باز نمی گردد و در صورتی که دوباره درخواست ویزا کنید باید هزینه جدید برای پروسه ویزا پرداخت نمایید. همین مورد درباره بیومتریک نیز صدق می کند.