چگونه ویزای فرانسه بگیریم؟

جهت اخذ ويزا فرانسه ، در قدم نخست ، مي بايست نسبت به دريافت وقت سفارت فرانسه به صورت آنلاين از طريق سايت رسمي دولت فرانسه اقدام نمود. براي اين کار، ابتدا مي بايست يک حساب کاربري در وب سايت دولت فرانسه ايجاد نموده، سپس نسبت به تکميل فرم درخواست ويزاي فرانسه اقدام نمود. هر گونه خطا در فرايند اخذ وقت سفارت، از جمله تکميل فرم و ارسال اطلاعات، موجب رد شدن وقت سفارت فرانسه خواهد شد. 
 
هزينه ويزاي فرانسه
 
سپس تا زمان فرا رسيدن زمان وقت سفارت و مراجعه حضوري به دفتر vfs گلوبال در هروي سنتر در تهران مي بايست نسبت به فراهم آوردن مدارک مور نياز ويزاي فرانسه اقدام نمود. ليست کامل مدارک مورد نياز براي ويزاي فرانسه را مي توانيد کمي پايين تر مطالعه نمائيد. لازم به ذکر مي باشد که نيازي به فراهم آوردن تمام مدارک ليست شده نمي باشد، و مدارک مورد نياز براي هر فرد با توجه به شرايط ايشان متفاوت مي باشد. کارشناسان مجرب آژانس مسافرتي سبزينه با بررسي شرايط هر فرد، مدارک مورد نياز مختص هر فرد را به ايشان معرفي کرده، و با مشاوره در خصوص تهيه مدارک بيشتر، به خصوص مدارک مالي، موجب افزايش درصد شانس ويزاي فرانسه خواهند شد.
 
در نهايت بايستي به همراه مدارک اخذ ويزاي فرانسه به شرکت vfs فرانسه در هروي سنتر در تهران جهت ارائه مدارک و انجام انگشت نگاري مراجعه نمود، و تا زمان مشخص شدن جواب ويزاي فرانسه در انتظار ماند.
 
انواع ويزاي فرانسه
انواع ويزاي فرانسه به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شود، که در ادامه به معرفي هر يک از انواع آن ها خواهيم پرداخت.
 
ويزاي کوتاه مدت فرانسه
ويزاي کوتاه مدت فرانسه به نوعي از ويزاي فرانسه اشاره دارد که مدت مجاز اقامت آن کمتر از 90 روز باشد. به اين معني که متقاضي با در دست داشتن انواعي از ويزاي فرانسه که در دسته کوتاه مدت قرار مي گيرند مجاز به اقامت در خاک فرانسه بيش از 90 روز نيستند، و بايستي خاک فرانسه را پيش از آن مدت ترک نمايند. انواع ويزا کوتاه مدت فرانسه شامل ويزاي توريستي، ويزاي ترانزيت و برخي ويزاهاي کاري فرانسه مي باشد که مدت مجاز اقامت آن ها کمتر از 90 روز باشد.
 
ويزاي توريستي فرانسه
ويزاي توريستي فرانسه به نوعي از ويزاي فرانسه اشاره دارد که جهت اهداف گردشگري و گاهاً اهداف درماني اخذ مي گردد. مدت اعتبار ويزا توريستي فرانسه (visa validity) تا سقف 6 ماه و مدت مجاز اقامت آن (duration of stay) تا سقف 3 ماه صادر مي گردد. بدين معني که متقاضي در يک بازه زماني 6 ماهه مي تواند به خاک فرانسه ورود کرده، و تا مدت 90 روز در خاک فرانسه اقامت داشته باشد. مسافر مي بايست پيش از انقضاي تاريخ اعتبار ويزاي خود خاک فرانسه را ترک نمايد.
 
متقاضي با در دست داشتن اين نوع از ويزا، اجازه کار يا تحصيل در فرانسه را نداشته، و تنها مجاز به اقامت جهت اهداف گردشگري و يا اهداف درماني مي باشد.
 
اخذ ويزا فرانسه براي آن دسته از افرادي که از اعتبار و سابقه سفر بالايي برخوردار هستند، به صورت مولتي يا مولتيپل صادر مي گردد. به اين معني که اين افراد با در دست داشتن ويزاي فرانسه مولتي مي توانند در مدت زمان اعتبار ويزاي خود به هر تعداد سفر که مايل بودند به خاک فرانسه ورود و خروج نمايند. ويزاي فرانسه سينگل به اين معني مي باشد که متقاضي در مدت زمان اعتبار ويزاي خود، تنها يک بار مي تواند به خاک فرانسه ورود کند، و پس از پايان سفر اعتبار ويزاي وي به پايان مي رسد.
 
بايستي به اين نکته اشاره نمود که مدت اعتبار ويزاي فرانسه براي افرادي که از اعتبار کمي برخوردار هستند به مدت اعتبار و مدت مجاز اقامت کمتري صادر مي گردد. اين قاعده براي اغلب متقاضيان ايراني صدق مي کند، و گاهاً شاهد صدور ويزاي فرانسه به همان مدت زمان سفر متقاضي (به عنوان مثال ويزايي با مدت اعتبار 1 ماهه و مدت مجاز اقامت 15 روزه) بوده ايم.
 
ويزاي توريستي فرانسه بدون دعوتنامه
وجود دعوتنامه در اخذ ويزاي تضميني فرانسه الزامي نيست، و چنانچه متقاضي از شرايط مناسب و مدارک کامل برخوردار باشد اخذ ويزاي فرانسه تضميني خواهد شد. ارائه دعوتنامه از فرانسه از خانواده متقاضي از اعتبار و تأثير اندکي در درصد شانس اخذ ويزاي فرانسه برخوردار است، و تنها دعوتنامه هاي کاري و تجاري (به عنوان مثال جهت شرکت در يک کنفرانس) و دعوتنامه هاي دانشگاهي (براي انجام تحقيقات يا پروژه هاي علمي) معتبر و تأثيرگذار مي باشند.
 
ويزاي توريستي فرانسه با دعوتنامه
ويزاي توريستي فرانسه با دعوتنامه کاري يا دانشگاهي در درصد شانس ويزا فرانسه بسيار تأثيرگذار هستند. دعوتنامه کار از فرانسه به معني شرکت در يک اتفاق تجاري (مانند حضور در يک کنفرانس، بازديد از يک پروژه يا معدن و …)، و دعوتنامه دانشگاهي از فرانسه به معني شرکت در يک اتفاق علمي (مانند شرکت در يک تحقيق يا پروژه علمي) مي باشد. دعوتنامه از خانواده در فرانسه از اعتبار و تأثير اندکي در درصد شانس ويزا شدن فرانسه برخوردار است.
 
ويزاي تجاري فرانسه
ويزاي تجاري فرانسه يا france business visa به نوعي از ويزا گفته مي شود که براي اهداف تجاري اخذ مي گردد. اغلب ويزاي کاري فرانسه (france work visa) با ويزاي تجاري فرانسه اشتباه گرفته مي شود. ويزاي کاري براي افراد خاص و متخصصي اخذ مي گردد که از طرف يک شرکت براي مدت کمتر يا بيشتر از 90 روز استخدام شده اند. در حالي که ويزاي تجاري براي افرادي اخذ مي گردد که از طرف يک شرکت ايراني جهت بازديد از يک رويداد تجاري با دعوتنامه از طرف يک شرکت فرانسوي به اين کشور سفر مي نمايند. جهت اخذ ويزاي تجاري فرانسه بايستي مدارکي مبني بر همکاري في مابين شرکت ها در ايران و فرانسه ارائه شود.
 
ويزاي طولاني مدت فرانسه
ويزاي طولاني مدت فرانسه در واقع نوعي از ويزا محسوب نمي شود، و مانند ويزاي کوتاه مدت فرانسه به عنوان يک “دسته” محسوب مي شود. ويزاهايي که مدت مجاز اقامت آن ها بيشتر از 90 روز صادر شود، در واقع در دسته ويزاهاي طولاني مدت فرانسه قرار خواهند گرفت. در گذشته، ويزاي توريستي، کاري، تحصيلي و خانواده فرانسه براي ايرانيان تا سقف 4 سال اعتبار صادر مي شد، ولي امروزه به علت جريانات و تحولات ايران و افزايش مهاجرت ايرانيان ويزاي فرانسه از هر نوعي تا سقف اعتبار 1 ساله و مدت مجاز اقامت 6 ماهه صادر مي گردد.
 
ويزاي تحصيلي فرانسه
ويزاي تحصيلي فرانسه به نوعي از ويزا گفته مي شود که جهت اهداف تحصيلي اخذ مي گردد. اين نوع از ويزا بسته به هدف متقاضي به 2 نوع کوتاه مدت (زير 90 روز) و بلند مدت (بيش از 90 روز) صادر مي گردد. جهت اخذ ويزاي تحصيلي فرانسه بايستي ابتدا نسبت به دريافت پذيرش تحصيلي از فرانسه اقدام نمود. سپس بايستي نسبت به دريافت وقت سفارت فرانسه تحصيلي اقدام نمود، و در روز معين شده جهت ارائه مدارک و انگشت نگاري به vfs فرانسه در تهران مراجعه نمود. ويزاي تحصيلي فرانسه با برچسب Etudiant به معني Student صادر مي گردد.
 
ويزاي کاري فرانسه
ويزاي کاري فرانسه به نوعي از ويزا اطلاق مي گردد که جهت اهداف کاري بلند مدت (بيش از 90 روز) و کوتاه مدت (کمتر از 90 روز) اخذ مي گردد. متقاضي جهت اخذ ويزاي کاري فرانسه مي بايست ابتدا نسبت به دريافت دعوتنامه کاري از فرانسه اقدام نمايد. سپس بايستي نسبت به دريافت وقت تجاري سفارت فرانسه از طريق آژانس سبزينه اقدام نمود. پس از آن، بايستي در روز معين شده به دفتر vfs گلوبال جهت ارائه مدارک مورد نياز اخذ ويزاي شينگن فرانسه و انگشت نگاري مراجعه نمود، و تا زمان مشخص شدن جواب ويزا فرانسه در انتظار ماند.
 
ويزاي ملاقات خانواده و دوستان فرانسه
ويزاي ملاقات خانواده و دوستان فرانسه به نوعي از ويزا اطلاق مي گردد که جهت بازديد از خانواده در فرانسه اخذ مي گردد. اين نوع ويزا فقط براي افرادي صادر مي گردد که خانواده آن ها داراي شهروندي يا اقامت فرانسه باشند. مدت مجاز اقامت ويزاي بازديد خانواده 3 ماهه الي 1 ساله مي باشد. متقاضي پس از وارد شدن به خاک فرانسه مي بايست نسبت به دريافت مجوز اقامت فرانسه اقدام نمايد.
 
ويزاي ترانزيت فرودگاهي فرانسه
ويزاي ترانزيت فرودگاهي فرانسه به نوعي از ويزا گفته مي شود که جهت تعويض پرواز در فرودگاه فرانسه اخذ مي گردد. دارنده اين ويزا حق خروج از فرودگاه در فرانسه را نخواهد داشت.
 
ويزاي ورود مجدد فرانسه
ويزاي ورود مجدد فرانسه يا ويزاي بازگشت فرانسه مختص افرادي است که مجوز اقامت دائم فرانسه را دارند. چنانچه اين افراد قصد بازگشت به فرانسه داشته باشند ولي مجوز اقامت دائم فرانسه آن ها مفقود، دزديده يا اعتبار آن به پايان رسيده باشد، نياز به اخذ ويزاي بازگشت فرانسه دارند.
 
 
شرايط اخذ ويزاي فرانسه چيست؟
شرايط اخذ ويزاي فرانسه شامل شرايط سني و تأهل و مدارک مورد نياز جهت اخذ ويزا فرانسه مي باشد. افراد متأهل و بالاي 30 سال از شانس ويزاي فرانسه بيشتري برخوردار هستند. البته افراد مجرد و زير 30 سال نيز، چنانچه مدارک آن ها تکميل باشد، از شانس اخذ ويزاي فرانسه نيز برخوردار هستند. هر گونه مدارکي که نشان دهنده وابستگي هاي متقاضي در کشور خود و تضمين بازگشت وي به ايران پس از پايان سفر باشد، درصد شانس ويزاي فرانسه را افزايش خواهد داد. مدارکي که نشان دهنده وابستگي هاي متقاضي در کشور خود (مانند خانواده) و توانايي تأمين هزينه هاي سفر باشد، افسر ويزا را متقاعد به بازگشت متقاضي به کشور خود مي کند. سابقه سفر به هر کشوري در جهان نيز در اثبات توريست بودن متقاضي بسيار مأثر مي باشد. چنانچه متقاضي از شرايط مناسب و مدارک کامل برخوردار باشد، اخذ ويزاي فرانسه تضميني خواهد شد.