پیکاپ پاسپورت یا پیکاپ ویزا ( آمریکا - انگلیس - کانادا ) چیست؟

پيکاپ پاسپورت يا پيکاپ ويزا به معني فرستادن پاسپورت فرد به سفارت کشوري ديگر جهت چسباندن برچسب ويزا به آن، و بازگشت پاسپورت به دست فرد است. در واقع تمام اين مراحل بدون حضور فرد صورت مي گيرد، و با هزينه اي کم در مدت زمان کوتاه پاسپورت فرد به همراه برچسب ويزا به وي باز مي گردد. تنها حضور فرد به عنوان متقاضي ويزا زمان وقت سفارت است که او به سفارت يکي از کشورهاي همسايه جهت ارائه مدارک و انجام انگشت نگاري و مصاحبه مراجعه مي کند، و تا زمان اعلام نتيجه ويزا در پرتال سايت رسمي سفارت يا به صورت ايميل صبر مي کند. زماني که نتيجه ويزا به فرد اعلام مي شود، او بايستي به همراه پرينت ايميل يا جواب در پرتال سايت رسمي سفارت و پاسپورت خود به سفارت جهت دريافت برچسب ويزا مراجعه کند. ولي به دليل هزينه سفر مجدد متقاضي به کشور همسايه، خدمات پيکاپ ويزا از انکارا ، استانبول ، دبي ، ارمنستان و تفليس گزينه اي مقرون به صرفه تر است.
 
مراحل پيکاپ ويزا
 
ارسال تعداد بسياري پاسپورت توسط يک نماينده قانوني نيازمند مجوز از پليس مهاجرت است، و آژانس سبزينه با دارا بودن مجوزهاي لازم جهت ارائه خدمات پيکاپ پاسپورت از انکارا ، استانبول ، دبي ، ارمنستان و تفليس اقدام مي نمايد.
 
مراحل درخواست پيکاپ ويزا
مراحل درخواست پيکاپ ويزا شامل ارائه پرينت تاييديه ويزا از سفارت و پاسپورت به آژانس هواپيمايي سبزينه مي باشد. مدارک لازم براي پيکاپ ويزا براي هر نوع ويزا و هر کشور متفاوت است. مدارک لازم پيکاپ ويزاي توريستي کانادا شامل پرينت تاييديه ويزا از پرتال سايت رسمي سفارت يا ايميل تاييديه ويزا، پاسپورت و رسيد بيو متريک مي باشد. مدارک لازم براي ويزاي مهاجرتي کانادا شامل 2 قطعه عکس 7*5 به همراه آدرس، تاريخ، مهر و شماره عکاسي و تکميل صفحه اخر ايميل سفارت مي باشد.
 
مدارک لازم براي پيکاپ ويزاي توريستي انگليس شامل پرينت ايميل تاييديه سفارت انگليس، پاسپورت، وکالتنامه و رسيد بارکد دار از سفارت انگليس مي باشد.
 
مدارک لازم براي ويزاي توريستي آمريکا شامل برگ DS160، پاسپورت، برگه وقت سفارت امريکا، شناسنامه، وکالتنامه محضري، نام کاربري و رمز عبور حساب کاربري پرتال سفارت امريکا و ايميل تاييديه سفارت امريکا مي باشد. براي ويزاي اقامتي امريکا علاوه بر مدارک فوق بايستي برگ case number و برگ پست منتخب بايستي تهيه گردد، و براي ويزاي دانشجويي آمريکا نيز علاوه بر مدارک فوق بايستي برگ DS160، برگ وقت سفارت امريکا و فرم DS2019 يا 120 تهيه گردد.
 
مراحل اخذ ويزا و پيکاپ ويزا
پيکاپ ويزا آخرين مرحله از سلسله مراحل فرايند اخذ ويزا مي باشد. زماني که شخصي جهت اخذ ويزاي کشوري اقدام مي نمايد، اولين مرحله آن گرفتن وقت سفارت کشور مورد نظر، تکميل فرم درخواست ويزا و تهيه مدارک مورد نياز براي ويزاي آن کشور است. اگر کشور مورد نظر داخل ايران سفارت داشت، متقاضي مي تواند مراحل اخذ ويزا را در کشور خود دنبال نمايد. ولي چنانچه کشور مورد نظر داخل ايران سفارت نداشت (مانند کشورهاي کانادا و آمريکا)، متقاضي مي بايست جهت اخذ ويزا به يکي از سفارت هاي کشور مورد نظر در يکي از کشورهاي همسايه (معمولا ترکيه، امارات و ارمنستان) مراجعه نمايد.
 
سفارت انگليس در تهران نيز به علت کمبود نيرو و امکانات در وقت دهي سفارت  محدوديت دارد، لذا برخي متقاضيان ويزاي انگليس مي بايست جهت اخذ ويزاي انگليس به سفارت انگليس در انکارا ، استانبول ، دبي ، ابوظبي و ايروان مراجعه نمايند. زماني که ويزاي متقاضي صادر مي گردد متقاضي مي بايست مجددا به کشور همسايه مراجعه کند که ويزاي خود را تحويل بگيرد. در اين شرايط پيکاپ ويزا ( پيکاپ پاسپورت ) توسط يک نماينده قانوني گزينه اي مقرون به صرفه تر خواهد بود.
 
مدارک لازم براي پيکاپ ويزا با آژانس گردشگري سبزينه براي هر کشور متفاوت است، که کمي پايين تر به ليست مدارک لازم بر اساس کشور و همچنين تعرفه پيکاپ ويزا اشاره شده است.
 
پيکاپ ويزا از آنکارا
پيکاپ ويزا از آنکارا براي ويزاي کانادا ، انگليس و امريکا توسط پروازهاي مخصوص پيکاپ ويزا انجام مي پذيرد. پيکاپ ويزاي کانادا از آنکارا در روزهاي يکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه، و پيکاپ ويزاي انگليس و امريکا از انکارا در روزهاي يکشنبه ، سه شنبه و جمعه انجام پذير است. هزينه پيکاپ ويزا از انکارا و مدت زمان پيکاپ ويزا از انکارا بر اساس کشور متفاوت است. ليست تعرفه پيکاپ ويزا از انکارا به شرح ذيل مي باشد:
 
هزينه پيکاپ ويزاي کانادا از انکارا 200،000 تومان + 138 لير
 
هزينه پيکاپ ويزاي امريکا از انکارا 65 دلار
 
هزينه پيکاپ ويزاي انگليس از انکارا 60 دلار
 
مدت زمان پيکاپ پاسپورت از انکارا حدود 2 هفته کاري به طول خواهد انجاميد.
 
پيکاپ ويزا از ارمنستان
پيکاپ ويزا از ارمنستان براي ويزاي انگليس و امريکا از طريق ارسال پاسپورت توسط پرواز هواپيما امکان پذير مي باشد. پيکاپ ويزاي انگليس از ارمنستان در روزهاي جمعه، و پيکاپ ويزاي امريکا از ارمنستان در روزهاي سه شنبه انجام مي پذيرد. سفارت امريکا و سفارت انگليس در ارمنستان در شهر ايروان قرار دارد. هزينه پيکاپ ويزا از ايروان به شرح ذيل مي باشد:
 
هزينه پيکاپ ويزاي امريکا از ارمنستان 400،000 تومان
 
هزينه پيکاپ ويزاي انگليس از ارمنستان 60 دلار
 
مدت زمان پيکاپ پاسپورت از انکارا حدود 2 هفته کاري به طول خواهد انجاميد.
 
پيکاپ ويزا از دبي
پيکاپ ويزا از دبي براي ويزاي کانادا ، انگليس و امريکا هر روز از طريق ارسال پاسپورت توسط پست انجام مي پذيرد. هزينه پيکاپ ويزا از دبي به شرح ذيل مي باشد:
 
هزينه پيکاپ ويزاي کانادا از دبي 190 درهم
 
هزينه پيکاپ ويزاي امريکا از دبي 140 درهم
 
هزينه پيکاپ ويزاي انگليس از دبي 190 درهم
 
مدت زمان پيکاپ ويزا از دبي حدود 3 هفته به طول خواهد انجاميد. البته در زمان هاي خلوت تر ممکن است پيکاپ ويزا در زمان کوتاه تري انجام پذيرد.
 
پيکاپ ويزا از استانبول
پيکاپ ويزا از استانبول براي ويزاي انگليس انجام پذير است. پيکاپ ويزاي انگليس از استانبول در روزهاي يکشنبه ، سه شنبه و جمعه توسط پروازهاي مخصوص پيکاپ پاسپورت (پيکاپ ويزا) انجام مي پذيرد. هزينه پيکاپ ويزا از استانبول به شرح ذيل مي باشد:
 
قيمت پيکاپ ويزاي انگليس از استانبول 60 دلار
 
مدت زمان پيکاپ ويزا از استانبول حدود 2 هفته کاري مي باشد.
 
پيکاپ ويزا از ابوظبي
پيکاپ ويزا از ابوظبي براي ويزاي کانادا ، انگليس و امريکا هر روز از طريق ارسال پاسپورت توسط پست انجام مي پذيرد. هزينه پيکاپ پاسپورت از ابوظبي نسبت به پيکاپ از دبي بالاتر است، و به شرح ذيل مي باشد:
 
هزينه پيکاپ ويزاي کانادا از ابوظبي 440 درهم
 
هزينه پيکاپ ويزاي امريکا از ابوظبي 440 درهم
 
هزينه پيکاپ ويزاي انگليس از ابوظبي 440 درهم
 
مدت زمان پيکاپ ويزا از ابوظبي حدود 3 هفته به طول خواهد انجاميد. البته در زمان هاي خلوت تر ممکن است پيکاپ ويزا در زمان کوتاه تري انجام پذيرد.