ویزای مولتی کانادا چیست؟

 ویزای مولتی کانادا برای اتباع خارجی است که بیش از یکبار و به صورت مکرر قصد سفر به کشور کانادا را دارند. مدت اعتبار این ویزا 10 سال می باشد اما از آنجایی که اعتبار پارسپورت ایرانی 5 سال است ویزای مولتی کانادا با اعتبار 5 ساله برای ایرانیان صادر می شود که به ویزای مولتی پنج ساله نیز معروف است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در هر سفر با ویزای مولتی پنج ساله به کشور کانادا، مدت اقامت در کانادا حداکثر 6 ماه می باشد و پس از اتمام این دوره باید از کشور خارج شد.

 

ویزای اقامت موقت به اتباع خارجی اجازه بازدید از کانادا یا دیدار از خانواده را می دهد. در بعضی موارد امکان تحصیل یا کار  برای شما در کانادا وجود دارد. بر اساس قوانین اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا و آن چه که در ویزای شما ثبت شده است، مشخص می شود که شما مجاز به کار و یا تحصیل در طول مدت اقامت خود هستید یا خیر.  علاوه بر این، اگر دوره تحصیل شما کمتر از 6 ماه باشد، یک ویزای اقامت موقت بدون مجوز تحصیلی برای شما کافی می باشد. یک ویزای اقامت موقت مولتی به شما این اجازه را می دهد که در طی 5 سال و دوره های 6 ماهه بدون نیاز اقدام مجدد برای ویزا به طور مکرر به این کشور رفت و آمد داشته باشید.

 

چه کسانی شرایط لازم جهت اخذ ویزای مولتی را دارند؟ 

برای هر نوع ویزای اقامت موقت، مأمور مهاجرت بایستی تأیید نماید که شما قوانین و الزامات حفاظتی مهاجرت و پناهندگی را رعایت خواهید کرد و مطمئن شود که شما تنها برای یک دوره محدود قصد اقامت در کانادا را دارید و بعد از اتمام آن کشور را ترک خواهید کرد و همچنین :

-    رضایت مأمور مهاجرت را جهت ترک کشور بعد از اتمام ویزا جلب نمایید.

-    شما باید نشان دهید که پول کافی جهت مخارج خود و اعضای خانواده تان در کشور کانادا در اختیار دارید و توانایی ترک کشور و برگشت به خانه تان را دارید.

-    تمایلی به کار یا تحصیل در کشور کانادا ندارید مگر این که مجوز آن را داشته باشید.

-    به قوانین احترام می گذارید و هیچ گونه سابقه کیفری و جنایی نداشته باشید.

-    خطری برای امنیت کشور کانادا ندارید.

-    هر گونه مدرک و سند اضافی که مأمور مهاجرت از شما تقاضا کرده است را ارائه نمایید.

-    در سلامت باشید (در صورت لزوم نیاز به انجام معاینات پزشکی می باشد.)

 

در طی این مدت، به تمام متقاضیان پرونده های ویزای اقامت موقت، ویزای مولتی ارائه شده است و حتی بعضی از آنها که برای ویزای یک بار ورود تقاضا داده اند نیز ویزای مولتی دریافت کرده اند.